Copyright © VNPT Group v3.1.29032024
Thông tin hỗ trợ hệ thống

 Anh chị vào Link để liên hệ đầu mối hỗ trợ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zQFeAMQ3V5M9s7WWXW2vVwDb20l76Kp27sc9WgpobGY/edit?usp=sharing
Hoặc quét mã QR code:


Nhóm Zalo hỗ trợ : https://zalo.me/g/ppstfn992
Anh / Chị dùng thông tin sau để đăng nhập Cổng dữ liệu CBCCVC Tỉnh Tuyên Quang :

Tài khoản  : Số CCCD của CCVC

Mật khẩu : Tên (không dấu, chữ cái đầu viết hoa, các kí tự còn lại là thường) + 4 số cuối của cccd+ ký tự đặc biệt là “@”

Ví dụ: Một CBCCVC có họ tên đầy đủ là: Bùi Thị Thuỷ có số CCCD: 038185011234
=> thì có mật khẩu là: Thuy1234@

----------------------------------------------------------------

Nếu cập nhật mật khẩu mới vẫn không Đăng nhập được xin mời liên hệ với cán bộ hỗ trợ để được hướng dẫn

Lưu ý : khi đăng nhập lần đầu hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu> Mật khẩu  tối thiểu 8 ký tự  gồm chữ viết thường, viết hoa, Chữ số, và ký tự đặc biệt.

Xin cảm ơn!